O mnie


 

"Jeden doświadczony lekarz wart jest stu wojowników".

Homer

 

Jestem lekarzem z ponad 25 - letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym w większości w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jestem specjalistą chorób wewnętrznych (2004r) i specjalistą chorób zakaźnych (2012r) oraz posiadam stopień doktora nauk medycznych (2008r).

 

Główny profil działalności

 • konsultacje i prowadzenie chorych z zakresu chorób zakaźnych, medycyny podróży i chorób wewnętrznych w lecznictwie otwartym
 • kwalifikacja do szczepień profilaktycznych, przed podróżą i innych
 • możliwość udzielania świadczeń dla pacjentów anglojęzycznych
 •  

  Doświadczenie zawodowe
  Nauczyciel akademicki, adiunkt, lekarz klinicysta, 1998 - 2016 Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Oddział Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego

 • prowadzenie chorych w stanie zgrożenia życia z powodu choroby zakaźnej o ciężkim przebiegu, jak posocznica, zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, zakażenia u chorych z obniżoną odpornością
 • przeprowadzanie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych u ciężko chorych (zakładanie cewników centralnych i tętniczych, wykonywanie punkcji lędźwiowych, paracentezy, pleurocentezy, intubacji, prowadzenie wentylacji mechanicznej, leczenie ran metodą negatywnego ciśnienia)
 • doświadczenie w zastosowaniu nowoczesnych metod neuromonitoringu ze szczególnym uwzględnieniem ciągłego EEG, polisomnografii, BIS u chorych z zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • udział w przeprowadzeniu pionierskiego, wykonanego w Polsce po raz pierwszy zabiegu dializy albuminowej u pacjenta z ostrą niewydolnością wątroby za pomocą urządzenia MARS, 2001
 • udział w prowadzeniu badań klinicznych jako badacz i koordynator
 • prowadzenie seminariów i wykładów oraz zajęć klinicznych dla studentów Wydziału Lekarskiego, Pielęgniarskiego, Stomatologicznego, Wydziału Nauczania w Języku Angielskim
 • prowadzenie stażu podyplomowego z zakresu chorób zakaźnych dla lekarzy stażystów w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, neurochirurgii, epidemiologii
 • autor i współautor publikacji i doniesień zjazdowych
 • Wykształcenie i stopnie naukowe
  Specjalizacja z chorób zakaźnych, 2012
  Uzyskanie stopnia dr. n. med., Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2008

 • rozprawa doktorska: Padaczka u chorych z wirusowym zapaleniem mózgu
 • Specjalizacja z chorób wewnętrznych, 2004
  Uzyskanie tytułu lekarza, 1998
  Prawo wykonywania zawodu 5713603
  Ukończenie I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 1997

  Członkostwo

 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
 • Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
 • Intensive Care Society
 • European Society of Intensive Care Medicine
 •